ขณะนี้ เว็บไซต์ B.A.D-it อยู่ในระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์
The website is under mainternance at the moment.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม K-Contact Center โทร.02-888-8888 ต่อ 816