สนใจซื้อสลาก ธกส ล่าสุดหรือสลาก ธกส 2567 มีแบบไหนบ้างเช็คเลย!

การเปิดจองสลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7

สลาก ธกส  มีแบบไหนบ้างนะ หลังจากที่ ธกส. ได้เปิดตัว สลาก ธกส ไปหลายชุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสลาก ธกส เกษตรมั่นคง 3  หรือจะเป็น สลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 5  หรือ สลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบรับที่ดีมาก มีผู้ที่สนใจจำนวนไม่น้อยในการซื้อสลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง ทำให้ ธกส. ได้ออกสลาก ธกส เปิดขายล่าสุด  2024 เป็นสลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 ซึ่งมีรายละเอียดในการเปิดจองสำหรับลูกค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.สำหรับลูกค้าเกษตรกรที่เป็นบุคคล ที่ต้องการ ซื้อสลาก ธกสโดยมีการเปิดจองสลาก ธกส 2567 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เปิดจองสิทธิ์ วันที่ 6-10 มิ.ย.2567 และช่วงที่ 2 เปิดจองสิทธิ์ วันที่ 5-9 ก.ย. 2567 และมีการจำกัดสิทธิการจองรายละไม่เกินหนึ่งแสนบาท

  1. สำหรับลูกค้าผู้ฝากสลาก ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดแล้ว และต้องการซื้อสลาก ธกส โดยเปิดจองสลาก ธกส 2567 มี 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1  สำหรับผู้ฝากสลาก ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.-30 มิ.ย. 2567 โดยเปิดให้จองสิทธิ วันที่ 6-10 มิ.ย. 2567 และช่วงที่ 2 สำหรับผู้ฝากสลาก ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดวันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป สามารถจองสิทธิ วันที่ 5-9 ก.ย. 2567 โดยจำกัดสิทธิการจองรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท

3. สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิม และลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการซื้อ สลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 โดยเปิดรับฝาก สลาก ธกส 2567 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.

ย. 2567 และ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2567 เป็นต้นไป

รายละเอียดสลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7

รายละเอียด สลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 ซึ่งเป็นสลาก ธกส เปิดขายล่าสุดนั้น มีดังนี้ รับฝากราคาต่อหน่วยหน่วยละ 100 บาท โดยสลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 มีอายุรับฝาก 3 ปี  และออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน ยกเว้นเดือน ม.ค. ออกในวันที่ 17 ของทุกปี โดยออกรางวัลครั้งแรก 16 ก.ค. 2567  สำหรับใครที่ฝากครบ 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.180 บาท หรือ ร้อยละ 0.060 ต่อปี หากถอนคืนก่อนครบกำหนดก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ย  และหากฝากไม่ครบ 3 เดือน จะมีค่าธรรมเนียมการถอน 2 บาทต่อหน่วย และมีค่าธรรมเนียมในการออกฉลาก

ฉบับละ 20 บาท โดยรางวัลสลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 จำนวนรางวัลต่องวด  2,113,400 รางวัล รวมเป็นเงิน 46,990,000 บาท โดยมีรางวัลใหญ่ 1 รางวัล มูลค่าสูงสุดถึง  10,000,000 บาทกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่า ฝาก 100 ลุ้นรับ สิบล้านบาท 

วิธีการซื้อ สลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7

วิธีซื้อสลาก ธกสที่เป็นสลาก ธกส เปิดขายล่าสุด  สลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 นั้น โดยสลาก ธกส 2567 เปิดรับจองสลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 ผ่านระบบจองสลาก ธกส ได้หลายวิธีด้วยกันนั้นก็คือ ผ่านเว็บไซต์ของสลาก ธกส  หรือ สแกน QR CODE ที่เว็บไซต์ เพื่อจองซื้อสลาก ธกส หรืออาจจะเข้าไปที่ LINE Official : BAAC Family ของ สลาก ธกส เกษตรมั่งคั่ง 7 หรืออีกวิธีก็คือ จองสิทธิซื้อสลาก ธกส ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือหากใครไม่สะดวกทางออนไลน์ก็สามารถเข้าไปจองสิทธิ ซื้อสลาก ธกส ได้ที่สำนักงานสาขาใกล้บ้าน หรือสาขาที่สะดวก

Scroll to Top